Ryu from Ultraman Mebius becomes Ultraman Gaia!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=js9kLI7tcCo[/youtube]